ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Основні завдання Центру професійного розвитку педагогічних працівників

1) надавати допомогу педагогічним працівникам у проєктуванні траєкторії їх професійного розвитку;

2) здійснювати супервізію - надають професійну допомогу педагогу або закладу, яка спрямована на роботу з професійними труднощами, аналізом недоліків та на удосконалення організації роботи;

3) узагальнювати та поширювати інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема, щодо програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, веб-ресурсів, необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечувати надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) допомагати розробляти документи закладу освіти;

6) консультувати педагогів щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

7) консультувати з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;

8) вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, в т. ч. впровадження інноваційних технологій;

9) надання допомоги педагогам в їх роботі в міжатестаційний період;

10) участь у проведенні атестації педагогічних працівників;

11) надання допомоги в забезпеченні учнів підручниками та навчальними посібниками;

12) проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

13) Забезпечувати діяльність професійних спільнот на засадах партнерства, принципі людиноцентризму, виховуючи право педагога на академічну свободу, за напрямами:

· розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

· формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;

· психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, конфліктології та інших галузей психології;

· використання широкого спектру інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи інформаційну та кібернетичну безпеку;

· мовленнєва компетентність;

· розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо

Кiлькiсть переглядiв: 137