Повернутися до звичайного режиму
Прозорість та інформаційна відкритість Центру професійного розвитку педагогічних працівників Лохвицької міської ради

Дана інформація про діяльність Центру надається та оприлюднюється на власному веб-сайті.

Центр створений на підставі Рішення сесії Лохвицької міської ради.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», іншими актами законодавства та Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ України від 29.07.2020р. №672 та Статутом.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Лохвицької міської ради є установою, що забезпечує професійну підримку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, розташованих на території його обслуговування (Лохвицька ТГ, Заводська ТГ (за угодою про співпрацю), Сенчанська сільська ТГ (за угодою про співпрацю), сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультувавння.

Засновником Центру є Лохвицька міська рада. Центр підзвітний та підконтрольний Лохвицькій міській раді та підпорядкований відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

Управління Центром здійснює директор Центру, який підпорядковується відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради (уповноважений орган управління), який підпорядкований, з одного боку Лохвицькій міській раді (засновник), а з другого — Департаменту освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації. Він розробляє стратегію розвитку Центру, затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу, подає пропозиції щодо штатного розпису до Лохвицької міської ради, пропозиції щодо кошторису до відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради, призначає та звільняє працівників Центру, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує і накладає дисциплінарні стягнення працівникам Центру, залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру, створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, видає накази та контролює їх виконання, забезпечує охорону праці та дотримання Законів, подає відділу освіти річний звіт.

Кадровий склад

Перелік посад працівників та кількість штатних одиниць згідно з Штатним розписом Центру професійного розвитку Лохвицької міської ради, затвердженого Рішенням сесії Лохвицької міської ради.

№ з/п Назва посади Кількість штатних одиниць
1 Директор 1
2 Консультант 4
3 Психолог 1
4 Бухгалтер 1
Всього 7
Територія обслуговування

Центр професійного розвитку Лохвицької міської ради обслуговує педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, Лохвицької ТГ та Сенчанської сільської ТГ (за угодою про співпрацю). Територія обслуговування визначається засновником – Лохвицькою міською радою.

Наявність вакантних посад

Вакантних посад немає.

Матеріально-технічне забезпечення

Центр розташований в адміністративній будівлі Лохвицької міської ради за адресою: вулиця Перемоги,1. Загальна площа всіх приміщень 60 кв. метрів. У закладі функціонують 2 кабінети: кабінет директора (№37), кабінет консультантів і психолога (№38).

У роботі працівників Центру використовується 7 комп’ютерів, які під’єднані до мережі Інтернет.

Працівники можуть користуватися мережею Інтернет на своїх гаджетах через мережу Wi-Fi, але зона покриття невелика.

Забезпеченість Центру меблями становить 100%.

Фінансова діяльність

Фінансування Центру здійснюється Лохвицькою міською радою.

Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого відображена у балансі.

Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти Лохвицької міської ради та субвенцій з бюджету Сенчанської сільської територіальної громади (за угодою про співпрацю).

Звіти

Звіт за 2021 рік

Кiлькiсть переглядiв: 107