Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості»

Метою проведення Конкурсу є підтримка талановитих педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності.

Основними завданнями Конкурсу є:

  • пошук нових форм, методів, моделей організації навчально-виховної роботи з вихованцями, учнями і слухачами закладів позашкільної освіти (далі - вихованці);
  • сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню майстерності педагогів закладів позашкільної освіти;
  • поширення кращого педагогічного досвіду з організації навчально-виховної діяльності з вихованцями;
  • створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи керівників гуртків, секцій, творчих об'єднань.

Засновником Конкурсу є МОН.

Організаторами Конкурсу є:

  • Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - ІМЗО);
  • Національний центр «Мала академія наук України»;
  • Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
  • Український державний центр позашкільної освіти;
  • Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності.

Форма проведення Конкурсу - заочно-очна.

Конкурс проводиться за напрямами позашкільної освіти, визначеними організаторами.

Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс документів здійснюються відповідно до законодавства України.

Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимогЗакону України«Про захист персональних даних».

Учасники Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь керівники гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти системи освіти незалежно від рівня освіти, набутого фаху та віку.

Кількість учасників від одного закладу позашкільної освіти не обмежується.

Кiлькiсть переглядiв: 22