Підвищення кваліфікації - це складова післядипломної освіти, спрямована на підвищення рівня готовності працівника до виконання його професійних завдань й обов’язків або набуття працівником здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань та забезпечує поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки й набутого практичного досвіду.

Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 « Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1133від27.12.2019)

Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Лист МОН України від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

Лист МОН № 1/9-683 від 04.11.19 року «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників»

Презентація "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників" на YouTube
Презентація "Професійний розвиток педагога: нові можливості у 2020 році" на Facebook
Кiлькiсть переглядiв: 161