Психологічна підтримка - система соціально-психологічних способів і методів, що сприяють соціально-професійному самовизначенню особистості в ході формування її здібностей, ціннісних орієнтації і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності на ринку праці та адаптованості до умов реалізації власної професійної кар'єри. Психологічна підтримка здійснюється шляхом оптимізації психологічного стану людини як наслідок повного дозволу або зниження актуальності психологічних проблем, що перешкоджають трудовій, професійній, соціальній самореалізації на кожному з етапів життя окремої людини, малих груп, колективів, формальних і неформальних об'єднань людей.

Основними напрямами психологічної підтримки є:

Психологічна профілактика - сприяння повноцінному психічному розвитку особистості, малих груп і колективів, попередження можливих особистісних і міжособистісних проблем неблагополуччя і соціально-психологічних конфліктів, включаючи вироблення рекомендацій по поліпшенню соціально-психологічних умов самореалізації особистості, малих груп і колективів з врахуванням нових соціально-економічних відносин;

Психологічне консультування - надання допомоги особистості в її самопізнанні, адекватної самооцінці та адаптації до реальних життєвих умовах, формування ціннісно-мотиваційної сфери, подоланні кризових ситуацій і досягнення емоційної стійкості, що сприяють безперервному особистісного росту і саморозвитку, включаючи консультації керівників з питань роботи з персоналом та сімейні консультації;

Психологічна корекція - активний психолого-педагогічний вплив, спрямований на усунення відхилень у психічному та особистісному розвитку, гармонізацію особистості і міжособистісних відносин.

Кiлькiсть переглядiв: 138