Психодіагностична робота:

· Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби

· Перелік діагностичних методик з виявлення домашнього насильства відносно дітей

· Застосуваннядіагностичних мінімумівв діяльності працівниківпсихологічної cлужби

· Інструменти діагностики

· Соціометричний метод дослідження

· Референтометрія

· Проективні малюнок «Моя сім’я» (за Р.Ф. Беляускайте)

· Інтерпретація проективної методики «Малюнок сім’ї»

· Тест будинок, дерево, людина

· Методика Шуберта «Діагностика ступеня готовності до ризику»

· Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В.А. Бодровим)

· Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) розробленийА. Г.Маклаковим і С. В.Чермяніним

· Опитувальник депресії Бека

· Карта визначення ризику суїцидальності (В. М.Прийменко)

· Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова)

· Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М. В. Горська)

· Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності Д. Расела і М. Фергюсона

· Опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків. Модифікований С.І. Подмазіним (МПДО)

· Опитувальник оцінки душевного болю (автор Е. Шнейдман)

· Тест «Наскільки ти адаптований до життя» (за Фурманом)

· Методика об’єктивного визначення темпераменту Б Цуканова

· Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45

· Опитувальник К. Роджерса для виявлення адаптованості/неадаптованості особистості

· Шкала депресії (адаптація Г.Балашова)

Кiлькiсть переглядiв: 25